+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

NIGRIN ROST-UMWANDLER 200 ml - odstraňovač rzi

  • Dostupnost: Skladem (5 ks)
  • Značka: NIGRIN
  • Kód produktu: 74032
157 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Redukuje a rozpouští rez. Samočinné odrezování pomocí chemické reakce: - boj proti rzi se stane snadným - zabraňuje nové tvorbě rzi - pracuje spolehlivě a chová se jako mezioperační základní nátěr pro další tmel a práce
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS07 dráždivé látky
Signální slovo
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti
Může být korozivní pro kovy. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku). Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.
Aktualizace