+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Základní ustanovení

I. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpravování osobních údajů, resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: " GDPR") je: ¨

Marie Haščáková, IČ: 48488861 se sídlem Bánov 697, zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen: "správce").¨

II. Kontaktní údaje správce jsou

  • adresa: Bánov 697, 687 54 Bánov
  • e-mail: hamarbanov@gmail.com nebo hamar@hamar.cz
  • telefon: +420777228819

Prohlášení o ochraně osobních údajů

· Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

· Správce tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává prostřednictvím internetových stránek na adrese: hamar.cz

· Tyto zásady by Vás měly dostatečně informovat o tom, jaké osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo má nebo bude mít k Vašim osobním údajům přístup a jaká máte práva.

Zpracování osobních údajů

  • Druh údajů (Objednávka produktů, Uživatelský účet): Na základě Vaší objednávky správce zpracovává osobní údaje, které v objednávce uvedete: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, IČO/DIČ, název společnosti, adresa/sídlo a platební údaje (v zašifrované podobě), údaje o objednávce a jakékoliv další osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění smluvního vztahu.
  • Důvod zpracování : Tyto osobní údaje správce zpracovává pro vyřízení Vaší objednávky (plnění a evidenci smlouvy), založení Vašeho uživatelského účtu, zaslání produktů, případně vyřízení reklamace. Zpracování je též nezbytné pro splnění naší právní povinnosti, pro účetní a daňové účely a pro účely našich oprávněných zájmů v případě sporu. Za jiným účelem správce Vaše osobní údaje nezískává ani nezpracovává, nedistribuuje je a ni třetím osobám (s výjimkou osob zajišťujících distribuci a dopravu zboží, osob zajišťujících účetní zpracování platby, osob zastupujících prodávajícího v souvislosti s prodejem zboží). Tato povinnost se nevztahuje na údaje, které mohou požadovat státní orgány podle platných právních předpisů.
  • Doba uchování : Osobní údaje jsou archivovány nejméně 10 let nebo nejdéle do odvolání souhlasu s jejich zpracováním.
  • Máte právo přístupu k Vašim osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění a na základě písemné žádosti máte právo na jejich odstranění z databáze správce. Tudíž máte právo svůj souhlas kdykoli písemnou nebo elektronickou formou odvolat.
Aktualizace