+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

NIGRIN MoS2-GRAPHIT SCHMIERMITTEL 250 ml - grafitové mazivo

  • Dostupnost: Skladem (5 ks)
  • Značka: NIGRIN
  • Kód produktu: 74194
242 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Vysoce účinné mazivo, je efektivní po dlouhou dobu a má výjimečné mazací vlastnosti: - stabilní při vysokém tlaku a teplotně do 250 °C - maže všechny mechanické spoje, a to i ty, které jsou velmi namáhány, dlouhodobě snižuje třecí ztráty - udržuje kovy a nabízí velmi efektivní ochranu proti korozi - působí hydrofobně
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látky
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Uhlovodíky, C10-C13, n-alkány, izoalkány, cyklény, <2% aromátov.
Standardní věty o nebezpečnosti
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte páry/aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.
Aktualizace