+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

NIGRIN HOCHLEISTUNGS-ROSTLÖSER 400 ml - odrezovač

  • Dostupnost: Skladem (2 ks)
  • Značka: NIGRIN
  • Kód produktu: 72271
324 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Hybrid formule kombinuje vlastnosti několika přírodních materiálů, exponenciálně zvyšuje účinnost čištění, která vám zajistí více výkonu. Kombinovaná formule má mnohem silnější účinek než součet jeho jednotlivých složek. Pracuje podstatně rychleji a efektivněji než běžné produkty. Díky svým vynikajícím vlastnostem proniká i do těch nejmenších mezer a účinně zabraňuje korozi. Mikronizovaný hliník okamžitě odstraňuje rez. Jeho efektivní mazací vlastnosti minimalizují úsilí při odstraňování rzi a zároveň zabraňují vytváření trhlin. Obsahuje také odvodňovací aditivum, které aktivně odstraňuje vlhkost.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látky
Signální slovo
Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte páry/aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.
Aktualizace