+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

NIGRIN DISPLAY REINIGER 75 ml - čistič gps displejů a lcd monitorů

  • Dostupnost: Skladem (5 ks)
  • Značka: NIGRIN
  • Kód produktu: 73923
264 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Nezanechává šmouhy a důkladně čistí: - vhodné pro navigační systémy, rádiové displeje, displeje mobilních telefonů, LCD a TFT displeje - odstraňuje otisky prstů, prach a zbytky mastnoty
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látky
Signální slovo
Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
Doplňkové informace o nebezpečnosti
Obsahuje reakční směs : 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H) -on [číslo ES 247-500-7]. Může vyvolat alergickou reakci. 5-<15 % alifatické uhlovodíky, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE/METHYLISOTHIAZOLINONE, Benzyl Alcohol.
Aktualizace