+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

NIGRIN CARAVAN ZELTDACH-REINIGER 750 ml - čistič plátěné střechy

  • Dostupnost: Skladem (5 ks)
  • Značka: NIGRIN
  • Kód produktu: 20245
435 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Čistič plátěných střech a markýz je šetrný speciální sprej pro všechny textilní (plátěné) střechy a markýzy. Odstraňuje odolnou špínu a skvrny. Původní barva zůstane zachována a díky prostoupení přípravku do tkaniny bude textil ošetřen proti stárnutí a možnost nového ušpinění bude výrazně zredukována.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS07 dráždivé látky
Signální slovo
Varování
Obsahuje
Ethoxylovaný Isotridecanol, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on.
Standardní věty o nebezpečnosti
Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Doplňkové informace o nebezpečnosti
Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.
Aktualizace