+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

NIGRIN AUTO-SHAMPOO KONZENTRAT 1000 ml - koncentrovaný auto šampon s vůní pomeranče

  • Dostupnost: Skladem (5 ks)
  • Značka: NIGRIN
  • Kód produktu: 73920
193 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Nigrin auto šampon čistí Váš vůz účinně a současně velmi šetrně. Poskytuje zaručenou materiálovou snášenlivost. Je vhodný na lak, umělou hmotu, gumové, kovové a chromové povrchy. Bezfosfátová tenzidová receptura důkladně odstraňuje i zvláště silná znečištění, jako je ptačí trus, olej a tuk, aniž by narušila ochrannou konzervaci laku, tím pečuje o hodnotu Vašeho automobilu. Návod na použití: Hrubou špínu nejdříve opláchněte dostatečným množstvím vody. 2 uzávěry tohoto šamponu smíchejte s 10 litry vody. Vozidlo myjte houbou nebo mycí rukavicí. Poté důkladně opláchněte čistou vodou. Vysušte jelenicí. V případě potřeby konzervujte čistý lak nanesením tvrdého vosu. Upozornění: Vhodné také pro vysokotlaké čištění. Dbejte pokynů výrobce. Nepoužívejte na přímém slunečním žáru. Chraňte před mrazem. Likvidace: Odevzdejte ve sběrném dvoře problémových látek. Doporučení: Používejte každé 4 týdny.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS07 dráždivé látky
Signální slovo
Varování
Obsahuje
1,2-benzoisothiazol-3(2H) -on+.
Standardní věty o nebezpečnosti
Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.
Doplňkové informace o nebezpečnosti
Obsahuje 1,2-benzoisothiazol-3(2H) -on+. Může vyvolat alergickou reakci. <5 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, METHYLISOTHIAZOLINONE.
Aktualizace