+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

NIGRIN AKTIVSCHAUM-REINIGER 500 ml - aktivní čistící pěna na textil a plasty

  • Dostupnost: Skladem (5 ks)
  • Značka: NIGRIN
  • Kód produktu: 74188
242 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Pěna na odstraňování nečistot z plastů, polstrovaného nábytku, textilií a umělé kůže. Snadno a pečlivě čistí i velmi znečištěná místa. Všestranná čistící pěna od Nigrinu je určena na důkladné odstraňování nečistot ve vnitřním prostoru automobilu. Návod na použití: Sprej protřepejte a nastříkejte jej na znečistěné místo. Nechejte působit 5 minut. Setřete nejlépe multifunkčním hadříkem od NIGRINu.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látkyGHS07 dráždivé látky
Signální slovo
Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte výpary / sprej. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné brýle/ochranu obličeje. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů.
Doplňkové informace o nebezpečnosti
Obsahuje (R) -p-mentha-1,8-dien. Může vyvolat alergickou reakci. <5 % amfoterní povrchově aktivní látky, <5 % EDTA a její soli, <5 % alifatické uhlovodíky, parfémy, Citral, Limonene.
Aktualizace