+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 ZINC SPRAY 400 ml - zinkový sprej (antikorozní údržba)

  • Dostupnost: Skladem (26 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: L350
175 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Vynikající prostředek k ochraně karoserie proti korozi, zejména výfukových a jiných trubkových systémů.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látkyGHS09 látky nebezpečné pro životní prostředí
Signální slovo
Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti
Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: může prasknout při zahřátí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Zlikvidujte obsah / obal do kontejneru pro odpad.
Aktualizace