+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 VINYL GLANZ 5 l - čistí a leští plasty

  • Dostupnost: Skladem (26 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: M191
959 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Je vhodný na všechny druhy materiálů, jako jsou plasty a pryž. Dokonale čistí a leští pneumatiky, nárazníky, těsnění a dodává jim zářivý lesk a obnovuje jejich přirozenou barvu. Rychle schne a má antistatický účinek. Návod na použití: Aplikujte houbou nebo hadrem na znečištěnou či zašlou část a jen čistým hadrem otřete.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS08 látky nebezpečné pro zdraví
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Uhlovodíky, C9-C11, n-alkány, isoalkany, cyklické sloučeniny, <2% aromáty.
Standardní věty o nebezpečnosti
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
Doplňkové informace o nebezpečnosti
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Aktualizace