+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 TIRE DOCTOR 400 ml - lepení pneu

K2 TIRE DOCTOR 400 ml - lepení pneu

  • Dostupnost: Skladem (10 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: B310
271,00 Kč Ušetříte 153,00 Kč
118 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Sprej, který opravuje vpichy do všech typů pneumatik, ať bezdušových tak i s duší a to bez nutnosti demontáže pneumatiky. Vhodné zejména pro osobní automobily a motocykly. Latexová látka rychle a účinně těsní většinu defektů bez demontáže a nářadí. Přípravek nemá vliv na vyvážení kola. Oprava má dočasný charakter, než vyhledáte servis. Informujte servis o použití tohoto přípravku. Návod na použití: 1. Odstranit předmět, který defekt způsobil. 2. Je-li to možné, popojet či kolo otočit tak, aby byl ventilek nahoře. 3. Důkladně našroubovat koncovku na hadičce na ventil pneumatiky. 4. Držte plechovku dnem vzhůru a zatlačte ventil na spreji. Aplikujte celý obsah spreje do pneumatiky (cca 1-2 min). 5. Odpojte hadičku od pneumatiky a ihned popojet 5 km max. rychlostí 35 km/hod.

Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látky
Signální slovo
Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti
Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: může prasknout při zahřátí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Odstraňte obsah/obal do kontejneru pro odpad.
Doplňkové informace o nebezpečnosti
Je možné nahromadění výbušných směsí dostatečného větrání.
Aktualizace