+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 TAR REMOVER 300 ml - odstraňovač hmyzu a pryskyřice ve spreji

  • Dostupnost: Skladem (10 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: K193
169,00 Kč Ušetříte 90,00 Kč
79 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Přípravek, který díky speciálním přísadám snadno a rychle odstraňuje skvrny způsobené asfaltem, dehtem a pryskyřicí. Návod na použití: Před použitím dobře protřepejte a poté aplikujte na zašpiněné oblasti. Počkejte asi 30 sekund, dokud se nerozpustí nečistoty, otřete hadrem a okamžitě důkladně opláchněte vodou a umyjte šamponem K2 EXPRESS.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látkyGHS07 dráždivé látky
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
M-xylen, p-xylen, o-xylen, ethylbenzen.
Standardní věty o nebezpečnosti
Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: může prasknout při zahřátí. Zdraví škodlivý při styku s kůží nebo vdechování. Dráždí kůži.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Odstraňte obsah/obal do kontejneru pro odpad.
Aktualizace