+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 SIGMA 500 ml - péče o pneumatiky

  • Dostupnost: Skladem (26 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: G157
183 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Černé a lesklé pneumatiky jsou nezbytné pro dokonalý vzhled automobilu. Tato myšlenka se stala inspirací proto, aby byl vyvinut speciální produkt Sigma, který gumě poskytuje pozoruhodný vzhled. Sigma je kombinací ušlechtilých olejů, které zaručují skvělý lesk a hluboké barvy, a syntetických polymerů, které chrání pneumatiky proti poškození, praskání a stárnutí. Přesto že se velmi snadno aplikuje, zajišťuje výsledek odpovídající profesionální úrovni. Pravidelná aplikace zajišťuje efekt, který vydrží až několik týdnů. Je také ideální pro ochranu těsnění dveří automobilu a vnějších plastových prvků.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS08 látky nebezpečné pro zdraví
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Uhlovodíky, C9-C11, n-alkány, isoalkany, cyklické sloučeniny, <2% aromáty.
Standardní věty o nebezpečnosti
Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
Doplňkové informace o nebezpečnosti
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Aktualizace