+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 SAMOSTART 400 ml - startovací tekutina do -54 °C

  • Dostupnost: Není skladem
  • Značka: K2
  • Kód produktu: T440
242,00 Kč Ušetříte 141,00 Kč
101 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Zaručuje účinný start při každém počasí do -54 °C, testovaný v extrémních podmínkách. Obsahuje speciální přísady, které v momentu startu chrání jeho třecí části. Vhodný do všech druhů motorů. Návod na použití: Nastříkat do sání karburátoru vzduchového filtru a neprodleně nastartovat. U dieselových motorů nečekat na nažhavení.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látkyGHS07 dráždivé látky
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Diethylether.
Standardní věty o nebezpečnosti
Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: může prasknout při zahřátí. Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Zlikvidujte obsah / obal do kontejneru pro odpad.
Doplňkové informace o nebezpečnosti
Může vytvářet výbušné peroxidy.
Aktualizace