+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 RADIATOR FLUSH 400 ml - čistič chladiče a chladicího systému

  • Dostupnost: Skladem (26 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: T220
47 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Prostředek nejvyšší jakosti na propláchnutí silně znečistěných a přehřívajících se chladičů. V průběhu 15 minut odstraňuje rez, vodní kámen a všechny ostatní usazeniny. Zabraňuje přehřívání chladiče a tím zabezpečuje optimální práci motoru. Může se použít do všech typů chladičů. Účinek nezávisí na druhu chladicí kapaliny, ani na stupni rozředění vodou. Návod na použití: 1. Prostředek nalijte do studeného chladiče. 2. Výkon topení nastavte na maximum. 3. Spusťte motor a nechejte ho puštěný po dobu 15 až 20 minut. 4. Vypněte motor. 5. Počkejte, až motor vychladne a vypusťte chladicí kapalinu. 6. Vyplachujte prostor chladiče vodou, dokud nebude voda čistá, bez usazenin. 7. Uzavřete vypouštěcí zátku a vlijte do chladiče novou chladicí kapalinu. 8. Zkontrolujte výšku hladiny chladicí kapaliny. 9. Aby se preventivně zabránilo vytékání kapaliny, můžete použít prostředek K2 RADIATOR STOP LEAK.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS07 dráždivé látky
Signální slovo
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal do kontejneru pro odpad.
Aktualizace