+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 PROLOK MEDIUM TYPE 243 - 6 ml - fixátor šroubových spojů (modrý)

  • Dostupnost: Skladem (10 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: B150
133,00 Kč Ušetříte 87,00 Kč
46 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Nevysychá na vzduchu, naopak tvrdne při kontaktu s kovovými částmi. Zajišťuje spolehlivou pevnost závitových spojů před uvolňováním, korozí a po vytvrzení nepraksá. Nepoužívejte na plasty.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS07 dráždivé látky
Signální slovo
Varování
Obsahuje
Hydroxypropylmethakrylát; 2'-fenylacetohydrazid.
Standardní věty o nebezpečnosti
Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal do kontejneru na odpad.
Aktualizace