+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 POLO COCKPIT 750 ml PINE - ochrana vnitřních plastů

  • Dostupnost: Skladem (26 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: K407SO0
95 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Tento produkt slouží k čištění, naleštění a regeneraci všech plastů interiéru vozu. Použité nanočástice ideálně vnikají do struktury ošetřovaného materiálu, čímž obnovují původní barvu a lesk. Návod na použití: 1. Před použitím důkladně protřepat. 2. Aplikujte ze vzdálenosti cca 20 cm. 3. Po aplikaci přípravku, přetřete suchou textilií.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látkyGHS07 dráždivé látkyGHS09 látky nebezpečné pro životní prostředí
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Uhlovodíky, C6, Izoalkany, <5% n-hexan, uhlovodíky na C5 bohaté.
Standardní věty o nebezpečnosti
Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: může prasknout při zahřátí. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Odstraňte obsah / obal do kontejneru pro odpad.
Aktualizace