+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 PAXA 20 kg - odstraňuje zbytky hmyzu a jiná znečištění

  • Dostupnost: Skladem (1 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: M220
4 090 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Čisticí prostředek na odstraňování nečistot z karoserií. Účinně odstraňuje nečistoty z čelního skla a karoserie způsobené hmyzem, sekrety rostlin, exkrementy ptáků, spalováním paliva, mízou stromů apod. Vynikající prostředek na odstraňování skvrn určený k použití před letním mytím. Návod na použití: Lokální odstraňování těžších znečištění: 1:15 až 1:8. Vstupní mytí celého vozidla během léta 1:20. Automatické myčky 20 až 30 ml na mycí cyklus. Samoobslužné myčky na žetony 3 až 5 %. Upozornění: Obsahuje EDTA v množství > 5 % < 15 %, aromatické směsi, neionogenní prostředky, aniontové prostředky působící v množství < 5%.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS05 korozivní a žíravé látky
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Ethylendiamintetraacetát tetrasodný.
Standardní věty o nebezpečnosti
Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odborné ošetření (viz doplňkové instrukce pro první pomoc na tomto štítku).
Doplňkové informace o nebezpečnosti
Obsahuje Pomeranč, sladký, ext.. Může vyvolat alergickou reakci.
Aktualizace