+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 MOTOR FLUSH 250 ml - čistič motorů (odstraňuje všechny usazeniny v motoru)

  • Dostupnost: Skladem (10 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: T371
121,00 Kč Ušetříte 62,00 Kč
59 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Rozpouští těžké nečistoty i v těch nejnepřístupnějších částech motoru, pomáhá zdokonalit olejový oběh. Kromě toho čistí i pístové kroužky. Návod na použití: 1. Ujistěte se, že olej v bloku motoru je na doporučené úrovni. 2. Zahřejte motor na provozní teplotu, potom motor vypněte. 3. Bezprostředně před výměnou oleje a filtru, přidejte Motor Flush do bloku motoru a nechejte motor nastartovaný na volnoběh maximálně 5 minut (nejezděte a nepouštějte motor nad volnoběžné otáčky). 4. Vypusťte olej z bloku motoru a vyměňte olejový filtr. 5. Naplňte blok motoru novým olejem.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látkyGHS07 dráždivé látkyGHS08 látky nebezpečné pro zdravíGHS09 látky nebezpečné pro životní prostředí
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Nafta (ropná), hydrogenačně odsířená, těžká.
Standardní věty o nebezpečnosti
Vysoce hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Zlikvidujte obsah / obal do kontejneru pro odpad.
Aktualizace