+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 MOLT 20 kg - sušicí vosk

  • Dostupnost: Není skladem
  • Značka: K2
  • Kód produktu: M253
2 662 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Sušicí vosk pro použití v auto myčkách s nuceným větráním nebo v ručních myčkách s odstraněním vody pomocí stěrky. Nezanechává bílé skvrny na laku, oknech a gumových prvcích. Perfektní pro fázi voskování / sušení v samoobslužné myčce. Dávkuje se a nastříká na dříve umytou karoserii vozidla a umožňuje rozložení vodní vrstvy na kapky, které se díky ventilaci snadno odstraní. Vytváří neviditelnou, bezolejovou, vysoce ochrannou a vodoodpudivou vrstvu na karoserii vozu a dodává laku lesk. Vynikající stabilita při nízkých teplotách (téměř při 0 °C) a dobrá kompatibilita s vápnitou vodou zajišťují bezkonkurenční výkon v zimě a v systémech, které používají tvrdou vodu. Návod na použití: Ředění: 1 l vody na 25 ml prostředku.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS07 dráždivé látky
Signální slovo
Varování
Standardní věty o nebezpečnosti
Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah / obal do kontejneru pro odpad.
Aktualizace