+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 MEFIX 140 g - pasta na montáž výfuku

  • Dostupnost: Skladem (10 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: B306
208,00 Kč Ušetříte 116,00 Kč
92 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Tepelná odolnost do 700 °C. Ideální pro rychlou, dlouhotrvající a plynotěsnou montáž výfuků, tlumičů výfuku apod.: - zabraňuje korozí výfuku - výměna výfuku je jednodušší - jednoduché a bezpečné použití
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS05 korozivní a žíravé látkyGHS07 dráždivé látky
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Křemičitá kyselina, sodná sůl.
Standardní věty o nebezpečnosti
Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při styku s kůží může způsobit smrt. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Odstraňte obsah / obal do kontejneru pro odpad.
Aktualizace