+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 LOTAR PRO 5 kg - čístí koberce a tkaniny

  • Dostupnost: Není skladem
  • Značka: K2
  • Kód produktu: M181
1208,00 Kč Ušetříte 708,00 Kč
500 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Čistí všechny druhy tkanin, jedná se o nízko pěnící výrobek k čištění automobilových potahů a velurových tkanin. Obzvláště se hodí při používání čistících zařízení (vysavač na praní koberců), které nejdříve kapalinu nanášejí a vzápětí ji nasávají. LOTAR si výtečně poradí i s mastnotami a zaschlou špínou. Beze stop na černých materiálech, výtečná mísitelnost s vodou. Nezanechává po sobě stopy ani skvrny, a to i na nejhůře čistitelných černých potazích, kterým navíc vrací jejich přirozenou barvu. Neutralizuje nepříjemné zápachy. LOTAR velice příjemně voní, díky čemuž navrací svěžest a nepříjemné zápachy zcela neutralizuje. Návod na použití: automobilové potahy 1:10 až 1:15, speciální čištění silně špinavých či mastných tkanin 1:3 až 1:10. Čas schnutí závisí na vnější teplotě, pro velmi špinavé povrchy činí 3 až 6 hodin. Použití horké vody při ředění výrobku schnutí urychluje. Při čištění automobilových sedadel se doporučuje jejich vyjmutí z vozidla vysunutím, usnadní a urychlí to jejich čištění a schnutí. Pro jemné tkaniny se doporučují používat pouze velice rozředěné roztoky v poměru 1:40 až 1:60. Pro čištění velurových tkanin je nezbytné k navrácení měkkosti jejich vyhlazení nebo přečesání.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS05 korozivní a žíravé látky
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Hydroxid draselný.
Standardní věty o nebezpečnosti
Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal do kontejneru na odpad.
Doplňkové informace o nebezpečnosti
<5 % neiontové povrchově aktivní látky, <5 % EDTA a její soli, <5 % polykarboxyláty, parfémy.
Aktualizace