+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 KULER G12/G12+ ČERVENÁ KONCENTRÁT 1 l - nemrznoucí kapalina do chladiče do -50 °C

  • Dostupnost: Není skladem
  • Značka: K2
  • Kód produktu: T211C
60 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Chladící kapalina chrání motor před přehřátím, zamrzáním i korozí. Odolnost proti mrazu je dána poměrem ředění koncentrát:voda, při poměru 1:1 je odolnost do -35 °C a při poměru 2:1 je odolnost do -50 °C. Dokonalá ochrana mototu po dobu 5ti let bez omezení kilometrů. Kapalina je vhodná pro všechny druhy motorů včetně hliníkových.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS07 dráždivé látkyGHS08 látky nebezpečné pro zdraví
Signální slovo
Varování
Obsahuje
Ethanediol.
Standardní věty o nebezpečnosti
Zdraví škodlivý při požití. Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte lékaře. Vypláchněte ústa. Odstraňte obsah/obal do kontejneru pro odpad.
Aktualizace