+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 GRAVON 50 ml - keramická ochrana laku až na 5 let (sada)

  • Dostupnost: Skladem (5 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: G030
2 662 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Keramická ochrana laku karosérie až na 5 let. Keramický povlak je v současné době světově známý jako nejvíce trvalý způsob ochrany laku a jiných povrchů. Je to zajištěno mnohem vyšší tvrdostí než u nejtvrdších nátěrů. K2 Gravon chrání povrch před poškrábáním, nečistotami, UV zářením, solí, ptačími exkrementy, kyselými dešti, mízou stromů, hmyzem, usazeninami, korozí a mechanickým poškozením, jakými jsou nárazy kamenů. Také pomáhá omezit riziko snížení lesku, zejména při vystavení slunečnímu záření. Balení stačí pro jeden osobní automobil a to na pokrytí třemi až čtyřmi vrstvami. Na dosažení nejlepších výsledků by měly být použity nejméně 3 vrstvy. Obsah balení: K2 Gravon 50 ml Aplikátor 1 ks Aplikátor (ubrousky) 5 ks Utěrka z mikrovlákna 1 ks Návod na použití: Optimální aplikační podmínky: 1. Povrchová teplota mezi 10-35 °C. 2. Naneste v interiéru nebo ve stínu. 3. Nepoužívej při nadměrné vlhkosti. Příprava povrchu: 1. Vyčistěte a důkladně vysušte lak. 2. Povrch laku by měl být zbaven dehtu, nečistot, vosků, olejů a originální ochrany výrobce. Použijte K2 CLAY BAR k odstranění zbylé špíny v mikroelementech laku. 3. Vady barvy a rýhy by měly být vyleštěny leštícím strojem a K2 LUSTER leštící pastou. Použití: 1. Před nanesením keramického nátěru důkladně odmastěte lak pomocí K2 KLINET odmašťovadla a K2 BONA utěrky z mikrovlákna. 2. Dobře protřepejte lahvičku a aplikujte 6-8 kapek na suchou mikroutěrku a otřete vršek aplikátoru. 3. Použije křížovým pohybem po ploše nejdéle 50x50cm najednou. 4. Nátěr nechte zaschnout po dobu maximálně 45 sekund při teplotě cca. 20 °C (vyšší teplota zkrátí dobu schnutí). Potom povrch vyleštěte utěrkou z mikrovlákna. Velmi důkladně rozleštěte, aby na laku nevznikly nežádoucí šmouhy. 5. Po dokončení první vrstvy počkejte alespoň 1 hodinu a pak aplikujte další vrstvu (pro max. tvrdost se doporučuje použít 3 vrstvy). 6. Volitelně po skončení posledního nátěru může být použitý pro hladkost a hloubku barev K2 GRAVON RELOAD. Po použití: 1. Raději nechte auto v suchém a krytém místě po dobu min. 8 hodin. 2. Nemyjte vůz chemickými sloučeninami po dobu dalších 7 dnů. 3. Pro pravidelnou údržbu nátěru se doporučuje použít K2 GRAVON RELOAD (každé 3-6 měsíce).
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látkyGHS05 korozivní a žíravé látkyGHS08 látky nebezpečné pro zdraví
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Cyclosilazanes, octamethylcyclotetrasiloxane.
Standardní věty o nebezpečnosti
Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky. Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah / obal do kontejneru pro odpad.
Aktualizace