+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 GLASS DOCTOR 0,8 ml - sada na opravu čelního skla a světlometů

  • Dostupnost: Skladem (5 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: B350
725 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Unikátní aplikační systém zcela eliminuje molekuly vzduchu, které zůstávají po rozbití skla, a vyplňuje je zvláštním spojením se sklem. Pryskyřice je vytvrzena, když je vystavena slunečnímu záření. Produkt má nakonec průhlednou formu, takže oprava není vidět.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS07 dráždivé látky
Signální slovo
Varování
Obsahuje
Benzylmethakrylát; 2-hydroxyethyl-methakrylát; akrylová kyselina.
Standardní věty o nebezpečnosti
Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal do kontejneru na odpad.
Aktualizace