+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 EXPRESS 5 l - šampon bez vosku

  • Dostupnost: Skladem (10 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: K135
238 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Vysoce efektivní, super koncentrovaný auto šampon. Velmi rychle a účinně odstraňuje všechny nečistoty i od hmyzu a smůly. Vhodné pro všechny typy barev, včetně metalízy. Bohatá pěna má vynikající pěnivost, proto není riziko poškrábání laku částečkami písku a nečistot. Šetrný k životnímu prostředí, je biologicky odbouratelný. Šetrný k životnímu prostředí, je biologicky odbouratelný. Návod na použití: U ručního mytí ředíme na 10 l vody 50 ml šampónu, při silnějším znečištění 10 l vody 100 ml šampónu. Upozornění: Nedovolte, aby výrobek uschnul na těle. Mytí se doporučuje provádět ve stínu.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS05 korozivní a žíravé látky
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Alkoholy, C12-15, ethoxylované, sírany, sodné soli. Tetrasodný ethylendiamintetraacetát. Sulfonové kyseliny, C14-16-alkanů hydroxy n C14-16-alken, sodné soli.
Standardní věty o nebezpečnosti
Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Po manipulaci důkladně omyjte PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Odstraňte obsah / obal do kontejneru pro odpad.
Aktualizace