+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 BONDIX PLUS 10 g - sekundové lepidlo

K2 BONDIX PLUS 10 g - sekundové lepidlo

  • Dostupnost: Skladem (26 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: B101
59 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Jednosložkové lepidlo vysoké kvality, které vytváří čisté spojení hladkých i porézních povrchů, nevyžaduje míchání ani ohřívání. Neobsahuje žádné ředidlo, má nízkou hladinu toxických látek, mírný zápach a není hořlavé. Návod na použití: 1. Lepené povrchy důkladně očistěte a odmastěte. 2. Naneste minimální množství lepidla na jeden z lepených povrchů, silně přitlačte a nehýbejte lepenými díly po dobu 15 až 20 sekund (čím je nanesená vrstva lepidla tenčí, tím je spoj pevnější). 3. Po lepení očistěte hrot lahvičky od zbytků lepidla a po uzavření skladujte na suchém a chladném místě (např. v ledničce). Upozornění: Není určené na lepení skla, porézní gumy, tkaniny, PE a teflonu.

Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS07 dráždivé látky
Signální slovo
Varování
Obsahuje
Ethyl-2-kyanakrylát.
Standardní věty o nebezpečnosti
Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal do kontejneru na odpad.
Doplňkové informace o nebezpečnosti
Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Aktualizace