+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 BOLD SPRAY 600 ml - pěna na ošetření pneu

  • Dostupnost: Skladem (26 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: K156
112 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Vhodný produkt na obnovu a čištění pneumatik. Díky obsahu speciálních silikonových polymerů získáte neobvykle silný lesk. Zabezpečuje dlouhotrvající ochranu před vyblednutím a popraskáním. Dokonce i staré a zničené pneumatiky po použití přípravku vypadají jako nové. Velmi jednoduše se používá. Je účinnější než ostatní produkty na pneumatiky dostupné na trhu, použitelný na všechny druhy pneumatik.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látky
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Uhlovodíky, C9-C11, n-alkány, isoalkany, cyklické sloučeniny, <2% aromáty.
Standardní věty o nebezpečnosti
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
Doplňkové informace o nebezpečnosti
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Aktualizace