+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 ARTUS 5 kg - čistič plastu

  • Dostupnost: Skladem (4 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: M230
966,00 Kč Ušetříte 540,00 Kč
426 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Efektivní koncentrát pro čištění a údržbu umělých hmot jako jsou plasty, guma, linoleum, umělá kůže. Odstraňuje tuhé skvrny dokonce i z těžce zničených a poškrabaných povrchů. Návod na použití: Ředění: 1 l prostředku na 15 l až 25 l vody.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS05 korozivní a žíravé látky
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Ethylendiamintetraacetát tetrasodný; hydroxid draselný.
Standardní věty o nebezpečnosti
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Používejte ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal do kontejneru na odpad.
Doplňkové informace o nebezpečnosti
<5 % EDTA a její soli, parfémy.
Aktualizace