+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 ANTI MARTEN 400 ml - sprej odpuzující kuny

  • Dostupnost: Skladem (26 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: K199
143 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Vysoce účinný sprej pro auta a objekty, který chrání před kunami, hlodavci, kočkami apod.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látkyGHS07 dráždivé látky
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Pentan.
Standardní věty o nebezpečnosti
Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: může prasknout při zahřátí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Odstraňte obsah/obal do kontejneru na odpad.
Doplňkové informace o nebezpečnosti
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Aktualizace