+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 AKRYLOVÁ BARVA VE SPREJI ČERNÁ MATNÁ 500 ml

  • Dostupnost: Skladem (26 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: L340
117 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Rychleschnoucí černá akrylová barva s matným výsledným efektem. Pro vnější i vnitřní použití. Je vhodná pro nátěry kovu, dřeva, plastu, papíru, cihel, sádry a jiných povrchů. Návod na použití: Vyčistěte, odmastěte a vysušte povrch. Zakryjte okolní komponenty, které nemají být natřené. Před použitím intenzivně protřepejte zhruba 2 až 3 minuty pro zajištění důkladného promíchání. Aplikujte 2 až 3 vrstvy laku ze vzdálenosti 25-30 cm od příslušného povrchu a to v časových intervalech ne větších než 5-10 minut. Po 30 minutách nátěr uschne, po 2 hodinách je zcela suchý a po 24 hodinách úplně ztuhne.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látkyGHS07 dráždivé látky
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Aceton.
Standardní věty o nebezpečnosti
Extrémně hořlavý aerosol. Nádobka je pod tlakem: může prasknout při zahřátí. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Zlikvidujte obsah / obal do kontejneru pro odpad.
Doplňkové informace o nebezpečnosti
Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Nahromadění výbušných směsí je možné bez dostatečného větrání.
Aktualizace