+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 AKRA 770 ml - přípravek na čištění motorů a podlah

  • Dostupnost: Skladem (10 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: EK177
145,00 Kč Ušetříte 75,00 Kč
70 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Mimořádně účinný a neagresivní přípravek na umývání motorů, strojů, nářadí, podlah a k čištění stojanů pro čerpání PHM. Odstraňuje usazeniny od soli, rozpouští ropné látky, mastné usazeniny a jiné nečistoty. Nenapadá pryžové ani hliníkové části. Speciální složení přípravku AKRA nepoškozuje životní prostředí. Obsahuje směs účinných surfaktantů s přídavkem speciálních aktivních nanočástic, které napomáhají k vyčištění nejsilněji znečištěných povrchů. Nepoškozuje lak ani gumové části a zároveň chrání před korozí. Návod na použití: Umytí motoru: ujistěte se,že je motor chladný. Zabezpečte elektrické komponenty systému. Postříkejte špinavý povrch AKROU. Počkejte 30 - 45 sekund. Poté opláchněte silným proudem vody.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS05 korozivní a žíravé látky
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Tetranatrium-ethylendiamintetraacetát; D-Glukopyranosa, oligomery, decyl oktyl glykosidy; Alkoholy, C12-15, ethoxylované, sírany, sodné soli.
Standardní věty o nebezpečnosti
Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Odstraňte obsah / obal do kontejneru pro odpad.
Aktualizace