+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 ACTIVE FOAM 5 kg - vysoce pěnící produkt pro mytí vozidel

  • Dostupnost: Skladem (26 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: M100
241 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Pro čištění všech druhů laků, umělohmotných částí a dalších povrchů vozidla. Vhodný k použití při automatickém a ručním mytí automobilů. Pěna je charakteristická dokonalou přilnavostí k čištěnému povrchu, což umožňuje snadnou oplachovatelnost. Biologicky rozložitelný výrobek. Neobsahuje škodlivé látky. Nepoškozuje sklo ani kovy (včetně hliníku). Návod na použití: Před použitím nádobu protřepejte, používejte zařízení k výrobě pěny. V případě mytí plastových částí nanášejte tekutinu za nízkého tlaku, např. pomocí rozprašovače a následně povrch čistěte houbičkou nebo utěrkou z mikrovlákna. Maximální ředění 1 l přípravku na 10 l až 20 l vody.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS05 korozivní a žíravé látky
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Alkyl éter karboxylová kyselina, tetranatrium-ethylendiamintetraacetát, alkyl(dimethyl)aminoxidy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje).
Standardní věty o nebezpečnosti
Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Po manipulaci důkladně omyjte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Odstraňte obsah / obal do kontejneru pro odpad.
Aktualizace