+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 WHITE GREASE PTFE 400 ml - aerosolové mazivo na lithiové bázi

Aerosolové mazivo na lithiové bázi.

  • Dostupnost: Skladem (26 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: W121
85 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Aerosolové mazivo na lithiové bázi s jedinečným složením. Nejprve důkladně proniká ve formě pěny a poté ztuhne. Snižuje tření, odpuzuje vlhkost, odstraňuje pískání a chrání před korozí. Speciálně určené pro aplikace s těsnými tolerancemi, kde je požadováno mazání mezi kovy, nebo mezi kovem a plastem. Zanechává silnou a extrémně trvanlivou ochrannou vrstvu odolnou vůči různým přírodním podmínkám, neroztavuje se, nestéká a nezamrzá. Aplikace v automobilovém průmyslu: rychlostní kabely, pedál plynu a spojky, komponenty střešního okna, svorky, západky, vodidla sedadel, ložiska, dveřní závěsy, mechanismus pohybu stěračů, svorky baterií, šrouby, pružiny, západky přívěsu atd. Aplikace v domácnosti: dveřní panty, svorky, uchycení, jízdní kola. Aplikace v průmyslu: stroje a zařízení.

Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látkyGHS07 dráždivé látkyGHS09 látky nebezpečné pro životní prostředí
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Uhlovodíky, C7, n-alkány, isoalkany, cyklické sloučeniny.
Standardní věty o nebezpečnosti
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal do kontejneru na odpad.
Aktualizace