+420 777 228 815
Po - Pá 8:00 – 17:00

K2 VULCAN 500 ml - přípravek na uvolňování zarezlých spojů (MOS2 s Graphitem a Cerflonem)

Přípravek na uvolňování zarezlých spojů.

  • Dostupnost: Skladem (26 ks)
  • Značka: K2
  • Kód produktu: W115
107 Kč vč. 21% DPH , bez nákladů na doručení
Záruka kvality

100%

Vrácení a výměna

14 dnů

Bezpečná platba

platbení bránou Comgate

Způsob dopravy

GLS, Česká Pošta

Popis produktu

Díky speciální receptůře obohacené o syntetický graphit, MoS2 (sulfid molybdeničitý) VULCAN dokonale proniká a uvolňuje dokonce nejsilněji zrezavělé a „zapečené” části, všude tam, kde jiné prostředky zklamou. Po použití zabezpečí snížení tření, ochranu před korozí a taktéž mazání při nízkých i vysokých teplotách. Neobsahuje silikon. Návod na použití: 1. Před použitím protřepeme. 2. Postříkáme „zapečené” části a počkáme několik minut aby VULCAN mohl proniknout skrz zkorodované části. 3. Odšroubujeme uvolněné části. 4. V krajním případě opakujeme postup a počkáme s demontáží několik hodin.
Výstražné symboly nebezpečnosti
GHS02 hořlavé látkyGHS07 dráždivé látky
Signální slovo
Nebezpečí
Obsahuje
Uhlovodíky, C9-C11, n-alkány, isoalkany, cyklické, <2% aromáty.
Standardní věty o nebezpečnosti
Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Nevdechujte aerosoly. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal do kontejneru na odpad.
Aktualizace